SUPERFOOD (58)

Raw Superfoods Amsterdam

Wij geloven in het concept dat geluk en gezondheid sterk verbonden zijn met wat we consumeren. Hier bij Feeling GoodAcai is ons motief om ‘s werelds beste rauwe superfoodsin Amsterdam te bieden. Wij zijn distributeur van superfoods en soortgelijke artikelen in Nederland.

De lijst van raw superfoodsom je gezondheid te bevorderen

 

  • AçaíPoeder
  • Chlorella poeder
  • Matcha thee poeder
  • Spirulinapoeder
  • Tarwegraspoeder

Waarometen we superfoods?Watzijnsuperfoods?

veelmensenhebbenerweleens van gehoord, maar wetennietprecieswatsuperfoodszijn. We hebben het hier over eenvoedselbron met een enormeconcentratieaan antioxidanten, aminozuren, vitaminen, en mineralen.

Hoe definieer je superfoodsEensuperfood is eenvoedingsmiddeldatzeerrijk is aanantioxidanten. Hoe meerziekte-bestrijdend, rimpel-voorkomendeantioxidanten in voedselzitten – des temeer “super” het is. Bij het meten van antioxidanten, gebruiken we de “ORAC Scale” (Oxygen Radical Absorbance Capacity).  Lees meer: Watzijvrijeradicalen  “ORAC Scale”  Dezelaatonswetenschappelijkweten hoe gezond het voedsel is. Bijvoorbeeld, ietswattraditioneelveelantioxidantenheeft, bijvoorbeeldbosbessen, heeft 2.400 ORAC-eenheden per 100 gram.Dit is vrijgoedvoor het supermarktgangpad! Bosbessenstaanzekeraan de basis van gezondevoeding, maar zezijnniet het bestesuperfood.Gojibessen (eenroze Chinese bes) hebben 25.300 ORAC-eenheden per 100 gram.Nogeenstapjeverderhebben we rauwe cacao (chocolade) en datheeftongeveer 98.000 ORAC-eenheden per 100 gram.Datzijn pas superfoods!

View as